Silver Pharma
03.08.2022

Chúng tôi sẽ tham gia Triển lãm Y học, Bệnh viện và Dược phẩm Quốc tế, Medi-pharm Expo

Chúng tôi sẽ tham gia Medi-pharm Expo, một triển lãm y tế, bệnh viện và dược phẩm quốc tế, sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 8. Chúng tôi sẽ ở đó để thảo luận về tất cả các cơ hội kinh doanh với bạn và mong được đón tiếp bạn tại gian hàng của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ đợi bạn tại gian hàng A 194 của chúng tôi.