Silver Pharma
13.08.2022

Medipharm Expo 2022

Gian hàng của chúng tôi tại Medipharm Expo 2022, được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 8, đã nhận được sự quan tâm lớn của khách tham quan. Chúng tôi đã gặp những đối tác kinh doanh mới và có thêm những người bạn mới.