Silver Pharma

Silver Pharma tự chủ trong tất cả các khâu sản xuất các sản phẩm thực phẩm bổ sung và mỹ phẩm chất lượng cao, chú trọng vào năng suất sinh học. Chúng tôi có tất cả các lợi thế để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng nhờ khả năng tự sản xuất.
Ngoài thương hiệu riêng LOI Healthcare, Silver pharma còn cung cấp dịch vụ sản xuất theo hợp đồng cho khách hàng trong lĩnh vực thực phẩm bổ sung.
Các sản phẩm LOI Derm của Silver Pharma đã được kiểm nghiệm da liễu và không có sinh vật sống nào bị tổn hại trong quá trình này.

https://loihealth.com/