Silver Pharma
21.06.2022

Chúng tôi sẽ tham gia triển lãm thương mại y tế quốc tế lớn nhất ở Kenya

Chúng tôi sẽ tham gia Medexpo, một triển lãm Quốc tế về Sức khỏe, Sản phẩm Y tế, Dược phẩm và Du lịch sức khỏe, sẽ được tổ chức tại Nairobi, Kenya từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 6. Một triển lãm rất quan trọng dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực y tế để tìm nguồn cung ứng sản phẩm, thiết lập các mối quan hệ kinh doanh mới cũng như theo dõi các xu hướng và sự phát triển của ngành. Chúng tôi sẽ ở đó để thảo luận về tất cả các cơ hội kinh doanh của chúng tôi với bạn.
Chúng tôi sẽ đợi bạn tại gian hàng 140 A.